Saturday , October 16 2021
Онцлох мэдээ

Бүтэц зохион байгуулалт

 Тус алба нь орон нутагт ажиллаж байгаа ус цаг уур, орчны шинжилгээний станц, харуулыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах,шинжилгээ судалгаа мэдээллийн хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, орон нутгийн салбаруудын ажиглалт судалгааны материалыг боловсруулах, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ зохион гаргах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж  байна.

 BUTEST